Behöver du hjälp med bodelning i Stockholm

Bodelning Stockholm

Välkommen till din guide genom bodelningen. På Advokatfirman Mikael Pagroth arbetar vi med att hjälpa er hitta bästa lösningen vid en separation eller skilsmässa. Vi har mångårig erfarenhet av bodelningar och har kontor på Södermalm i Stockholm. Kontakta oss om Ni behöver rådgivning eller hjälp i samband med Er bodelning.

Sambo eller gifta

Oavsett om man har varit sambo eller gift har man rätt till bodelning – men i olika stor omfattning. De som är gifta ska enligt huvudregeln bodela alla tillgångar förutom den enskilda egendom som eventuellt finns. Bodelningen för sambor omfattar endast det gemensamma hemmet, alltså bostad och bohag, som har köpts för gemensamt bruk.

När sker en bodelning?

Bodelning sker i regel efter ett avslutat förhållande, det vill säga vid en separation eller om ena parten går bort. De som är gifta kan även bodela under pågående äktenskap, utan att en separation är aktuell. Har man varit gift är det enkelt att fastställa när äktenskapet tog slut eftersom det registreras i domstol. För sambor kan ibland vara svårare att veta vilken dag  samboförhållandet tog slut. Den dagen är dock av stor vikt då sambor måste framställa en begäran om bodelning inom loppet av ett år från upplösningen av samboförhållandet. Före detta makar kan däremot framställa en begäran om bodelning flera år i efterhand. Med tanke på svårigheterna att försöka dela tillgångar och skulder som fanns år tillbaks i tiden rekommenderas att en bodelning sker i samband med skilsmässan.

Vem gör en bodelning?

Ibland kan parterna komma överens om hur de ska fördela sina tillgångar och skulder, och hur de i övrigt ska reglera sina ekonomiska mellanhavanden. Då kan de själva skriva ett avtal om bodelning. Så länge de är överens får de fördela sina saker hur de vill. Men om någon känner sig osäker på sina rättigheter kan det vara klokt att konsultera en advokat.

Om man har svårt att komma överens kan man anlita en advokat eller jurist för att försöka förhandla fram en uppgörelse om bodelning. Någon gång kan en jurist biträda båda parterna med upplysningar om gällande rättsregler. Ofta är det nödvändigt att advokaten bara biträder den ena – eller att båda anlitar var sin jurist.

Vi på Bodelning Stockholm kan gå igenom era förutsättningar för en pågående eller kommande bodelning.

Mikael

Bodelningsförrättare – Boutredningsman

Om det trots alla försök är omöjligt att nå en uppgörelse får man begära att domstolen utser en bodelningsförrättare. Denne ska försöka förlika parterna och annars besluta om vad ska gälla parterna emellan. Om man inte är nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan man gå vidare till domstol. Advokatfirman Mikael Pagroth blir ofta utsedd av domstol som bodelningsförrättare för att förrätta bodelningar i Stockholm och har därför god kännedom om hur dessa processer ska gå till. Vi företräder även ena parten som ombud.

En boutredningsman utses för att förvalta ett dödsbo och verka för att ett arvskifte genomförs. Om den avlidna var gift eller sambo ska oftast en bodelning ske först. Boutredningsmannens uppgift blir då att besluta om både bodelning och arvskifte.

Vårdnad

Har man gemensamma barn är det viktigt att lösa sina meningsskiljaktigheter på ett för dem skonsamt sätt. Vem, om någon, ska bo kvar i den gemensamma bostaden och hur mycket ska var och en ta hand om barnen? Familjerätten vid Socialförvaltningen i Stockholm är ett bra första steg om man har svårt att komma överens. De har dock endast en medlande funktion och försöker hitta lösningar som får det att fungera för alla inblandade och främst för barnens bästa. Går det ändå inte att komma överens om vårdnad och umgänge och barns boende kan domstolen besluta i dessa frågor. Det kan i dessa fall vara viktigt att anlita en jurist som kan hjälpa till att tillvarata dina barns och dina rättigheter på bästa möjliga sätt.

Har man gemensamma barn är det viktigt att lösa sina meningsskiljaktigheter på ett för dem skonsamt sätt. Vem, om någon, ska bo kvar i den gemensamma bostaden och hur mycket ska var och en ta hand om barnen? Familjerätten vid Socialförvaltningen i Stockholm är ett bra första steg om man har svårt att komma överens. De har dock endast en medlande funktion och försöker hitta lösningar som får det att fungera för alla inblandade och främst för barnens bästa. Går det ändå inte att komma överens om vårdnad och umgänge och barns boende kan domstolen besluta i dessa frågor. Det kan i dessa fall vara viktigt att anlita en jurist som kan hjälpa till att tillvarata dina barns och dina rättigheter på bästa möjliga sätt.

Bostad

Vid en bodelning kan ett av de svåraste besluten vara vem av parterna som ska bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Frågan blir ännu viktigare när det finns barn med i bilden, som ofta har kompisar och skola i anslutning till hemmet. Det kan många gånger vara svårt för den andra parten att hitta en ersättningsbostad, särskilt i en stad som Stockholm.

I regel är det den som har störst behov av bostaden som har rätt att bo kvar. Man måste också ha ekonomiska möjligheter att bo kvar. Om den ena ska ha barnen mesta tiden anses denne regelmässigt ha störst behov. Men idag har man ofta barnen halva tiden var, växelvis boende. Om det blir tvist om kvarsittanderätten får man då se till andra faktorer, bland annat vilka andra möjligheter man har att skaffa sig en bostad.

Frågan går lättare att lösa om det rör sig om en bostadsrätt eller en villa, då man får köpa ut den andra. En hyresrätt kan bli särskilt problematisk, då den officiellt inte har något värde. En möjlighet kan ibland vara att byta till två mindre lägenheter. Har ni svårt att komma överens så är det bäst att vända sig till ett juridiskt ombud. Vi på Bodelning Stockholm kan hjälpa er bevaka er rätt i dessa frågor.

 periwinkle.templweb.com
Bodelning Stockholm
Vi har mångårig erfarenhet av bodelningar och har kontor på Södermalm i Stockholm.

Ring08-21 48 85
Hitta den bästa lösningen
På Advokatfirman Mikael Pagroth arbetar vi med att hjälpa er hitta bästa lösningen vid en separation eller skilsmässa.
Kontakta oss

Advokatfirman Mikael Pagroth

Besöksadress: Götgatan 58
118 26 Stockholm
Telefon: 08-21 48 85
Bodelning Stockholm